vad har du för attityd?

Det sägs att attityden är allt.

Attityden börjar i tanken.

Det är sättet du och jag tänker på.

Vad jag tänker, leder till handlingar och ord, som sedan blir till vanor.

Mina vanor påverkar min karaktär och min karaktär påverkar min framtid.

Allt börjar alltså med min attityd!

Min attityd är också någonting som andra människor kan se, höra och känna.

De kan höra det på min röst, på mitt tonfall, se det på mitt kroppsspråk och känna det när de umgås mig.


Inställning och attityd hör ihop.

Min inställning visar sig i allting jag gör och det jag säger.

En positiv inställning inbjuder oftast till positiva resultat. Det attraherar också andra positiva människor och smittar av sig.

Negativ inställning får tyvärr ofta negativa resultat, drar till sig mer negativitet och smittar dessvärre också.


Jag kan inte alltid styra över de saker som händer mig, men jag har alltid möjligheten att styra över hur jag reagerar när något händer mig.

Min attityd är det enda jag verkligen kan kontrollera, 100% av tiden.

Hur coolt är inte det?!


Attityden förändras varje timme, varje dag, i allt som jag gör under hela livet.

Allting jag gör med en positiv inställning, kommer att verka för mig,

allting jag gör, med en negativ inställning kommer att verka emot mig.


Om jag har en positiv inställning dvs en god attityd, ser jag utvägar för att lösa de problem jag hamnat i.

Jag försöker då fokusera på att lösa min situation, istället för att att hänga upp mig på de saker som jag inte kan lösa eller ej har kontroll över.

Det går att träna sig till detta.

Det kommer inte naturligt för alla människor.

Snarare tvärt om...

En dålig attityd går ofta i arv. Eller så formas vi av dem vi umgås mycket med.

Lyssna och titta på dina föräldrar, vänner eller kollegor, ofta kan vi härleda våran egen inställning till vår uppfostran, umgänge eller miljö.

Men även vilken slags personlighetstyp du och jag är, påverkar hur vi hanterar olika situationer.

(Det är ett eget inlägg, eller en föreläsning ;))


Genom att träna sig mentalt till att lära sig tänka nytt, ompröva sina beslut och sitt tankemönster, kan du ändra din attityd till en bättre inställning som hjälper dig framåt istället för bakåt när du kämpar med olika svårigheter.

För det är inte hur du har det, utan hur du tar det...

Som vädret den här våren, det är ett bra exempel på något jag verkligen inte kan påverka men som gör mig lite besviken. Men det blir ju inte bättre av att gnälla heller.

Så det är bara att klä sig varmt, och hoppas på bättre tider.


En person med god attityd:

Ger inte upp, även om det känns hopplöst.

Reser sig upp varje gång hen faller

Skyller inte ifrån sig på andra

Har inte ursäkter, när det är hens fel

Försöker alltid se det goda i alla situationer

Ser möjligheter i omöjligheterna

Pratar inte illa om andra

Hur tänker du om din attityd?

Är den bra eller dålig?

Har du reflekterat över den?

Behöver du hjälp med den?

Åh, du komihåg att du faktiskt kan kontrollera din egen attityd till 100%!!! Hur många saker har du sådan koll på i livet… 😉

  • Instagram - Vit Circle

Chilleria By Maria är Maria By

Utbildad Kbt Coach Avslappning & Stresspedagog. 

© 2020 Chilleria By Maria all rights reserved